Kỹ sư bỏ việc về trồng rau thu tiền tỷ | VTC16VTC16 | Là kỹ sư công nghệ thông tin và làm chủ một doanh nghiệp lớn ở tỉnh Bắc Giang, anh Nguyễn Văn Tuấn rẽ ngang đầu tư trồng rau thủy canh. Mô hình.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nông Nghiệp: https://akbarmontada.com/category/nong-nghiep