KỲ NGHỈ ĐÔNG NĂM ẤY P.2 | OUR STAYCATION

KỲ NGHỈ ĐÔNG NĂM ẤY P.2 | OUR STAYCATION


Part 2 là part bắt đầu lên kí và ăn nhiều hơn vì nấu loạn xạ mỗi ngày. Đây chỉ là các món mình quay được. Ngoài ra còn rất nhiều món mình quên quay…

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Xem Ngày Tốt Xấu – Xem Ngày Tốt Khai Trương, Cưới Hỏi, Xây Nhà
xem ngày tốt xấu