Kỹ Năng Làm Việc Đồng Đội – Trò Chơi Sàn Nhảy HẹpKỹ Năng Làm Việc Đồng Đội – Trò Chơi Sàn Nhảy Hẹp
– Chương trình học kỹ năng làm việc đồng đội của tân sinh viên Đại học Dân Lập Hải Phòng.
– Chương trình được trò chơi hóa và bài tập hóa giúp các bạn có những trải nghiệm về kỹ năng làm việc đồng đội như trò chơi: Sàn nhảy hẹp, yêu cầu của thượng đế ….

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Trò Chơi Tập Thể: https://akbarmontada.com/category/tro-choi-tap-the