[KTT][Vietsub][Kì 1 Tập 6] Sát Phá Lang

[KTT][Vietsub][Kì 1 Tập 6] Sát Phá Lang


[LINK]
Facebook:
Wordpress:
*
LƯU Ý: Kịch truyền thanh Sát Phá Lang là kịch mất phí [19,9 Tệ một mùa – 12 tập] Mỗi tuần 1 tập. Sản xuất: 729声工场, Bản quyền nguyên tác thuộc về Tấn Giang, tác giả Priest.

TẤT CẢ BẢN QUYỀN THUỘC VỀ MISSEVAN
ĐÂY CHỈ LÀ BẢN DỊCH PHI LỢI NHUẬN, VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI BLOG, KHÔNG REUP

STAFF
Sản xuất: 729声工场
Kế hoạch: Tử Đường Túc
Đạo diễn: A Kiêt, Dương Thiên Tường
Giám chế: Maggie, Nê Nê
Biên kịch: Hàn Hàn
Hoạ sĩ vẽ Poster: 反光的豁口剑
Thiết kết poster: Vị Hỷ
Ghi âm: Hắc Tử, Oa Oa
Sáng tác BGM: Lý Đại Bạch
Hiệu ứng âm thanh: Ma ngư đội/ Tiểu Tuyết

CAST
Dẫn truyện/ Hoàng đế: Long Ngâm
Cát Bàn Tiểu: Tinh Triều
Tào Nương Tử: Tô Thượng Khanh
Trường Canh: Dương Thiên Tường
Thẩm Dịch: Quách Hạo Nhiên
Cố Quân (Thẩm Thập Lục): A Kiệt
Huỳnh Hoặc/ Gia bộc nam: Lưu Tông
Hoàng Đế Long An: Nguỵ Siêu
Liễu Nhiên: Kim Huyền
Diêu Trấn/ Nhã tiên sinh: Phó Thần Dương
Người man: Âm Hạp Lão Quỷ
Các cv khác: Oa Oa, Giang Sơn, Triệu Sảng, Long Thập Tam, Tử Tích, Tiền Vô, Lộ Lộ, Phong Ninh Vãn, Thiên Cực, Mặc Đăng

CA KHÚC CHỦ ĐỀ
[Nguyệt Nhược Lưu Kim]
Trình bày: A Kiệt
Tác khúc: Điền Chí Bác
Tác từ: Thất Thế
Biên tập: Ngô Cửu Cửu
Diễn tấu tiêu, sáo: Thuỷ Nguyệt Nhi

“Nếu thiên hạ an lạc, chúng ta nguyện ngư tiều canh độc, phiêu bạt giang hồ. Nếu thịnh thế sắp tận, vực sâu ở bên, chúng ta nên vạn chết đương đầu.”
– Sát Phá Lang –

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

[LINK]
Facebook:
Wordpress:
*
LƯU Ý: Kịch truyền thanh Sát Phá Lang là kịch mất phí [19,9 Tệ một mùa – 12 tập] Mỗi tuần 1 tập. Sản xuất: 729声工场, Bản quyền nguyên tác thuộc về Tấn Giang, tác giả Priest.

TẤT CẢ BẢN QUYỀN THUỘC VỀ MISSEVAN
ĐÂY CHỈ LÀ BẢN DỊCH PHI LỢI NHUẬN, VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI BLOG, KHÔNG REUP

STAFF
Sản xuất: 729声工场
Kế hoạch: Tử Đường Túc
Đạo diễn: A Kiêt, Dương Thiên Tường
Giám chế: Maggie, Nê Nê
Biên kịch: Hàn Hàn
Hoạ sĩ vẽ Poster: 反光的豁口剑
Thiết kết poster: Vị Hỷ
Ghi âm: Hắc Tử, Oa Oa
Sáng tác BGM: Lý Đại Bạch
Hiệu ứng âm thanh: Ma ngư đội/ Tiểu Tuyết

CAST
Dẫn truyện/ Hoàng đế: Long Ngâm
Cát Bàn Tiểu: Tinh Triều
Tào Nương Tử: Tô Thượng Khanh
Trường Canh: Dương Thiên Tường
Thẩm Dịch: Quách Hạo Nhiên
Cố Quân (Thẩm Thập Lục): A Kiệt
Huỳnh Hoặc/ Gia bộc nam: Lưu Tông
Hoàng Đế Long An: Nguỵ Siêu
Liễu Nhiên: Kim Huyền
Diêu Trấn/ Nhã tiên sinh: Phó Thần Dương
Người man: Âm Hạp Lão Quỷ
Các cv khác: Oa Oa, Giang Sơn, Triệu Sảng, Long Thập Tam, Tử Tích, Tiền Vô, Lộ Lộ, Phong Ninh Vãn, Thiên Cực, Mặc Đăng

CA KHÚC CHỦ ĐỀ
[Nguyệt Nhược Lưu Kim]
Trình bày: A Kiệt
Tác khúc: Điền Chí Bác
Tác từ: Thất Thế
Biên tập: Ngô Cửu Cửu
Diễn tấu tiêu, sáo: Thuỷ Nguyệt Nhi

“Nếu thiên hạ an lạc, chúng ta nguyện ngư tiều canh độc, phiêu bạt giang hồ. Nếu thịnh thế sắp tận, vực sâu ở bên, chúng ta nên vạn chết đương đầu.”
– Sát Phá Lang –
5.00