"KTG" NGUYỄN XUÂN NGHĨA, HẬU SINH VÔ LỄ̃ VỚI TIỀN NHÂN

"KTG" NGUYỄN XUÂN NGHĨA, HẬU SINH VÔ LỄ̃ VỚI TIỀN NHÂN


Một kẻ hậu sinh 650 năm sau vô lễ với tiền nhân. Hậu sinh là “KTG” Nguyễn Xuân Nghĩa, có học, có tài ăn nói nhưng chưa có công trạng gì. “KTG: NXN vô lễ gọi tiền nhân bằng THẰNG. Tiền Nhân là Cụ Chu Văn An, một nhà giáo rất nổi tiếng đời nhà Trần, nên được vua Vua Trần Minh Tông (1300-1357) mời Cụ làm Quốc Tử Giám Tư Nghiệp tương đương với chức Viện Phó Viện Đại Học Quốc Gia ngày nay. Cụ CVA được ghi tên trong lịch sử Việt Nam, được thờ trong Văn Miếu Quốc Gia và UNNESCO công nhận là một trong những danh nhân thế giới vì hiểu biết, đạo đức, tư cách, liêm khiết, cương trực, chống lại những kẻ hại dân hại nước. Một nhà giáo mẫu mực nên được vinh danh là Vạn Thế Sư.

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Một kẻ hậu sinh 650 năm sau vô lễ với tiền nhân. Hậu sinh là “KTG” Nguyễn Xuân Nghĩa, có học, có tài ăn nói nhưng chưa có công trạng gì. “KTG: NXN vô lễ gọi tiền nhân bằng THẰNG. Tiền Nhân là Cụ Chu Văn An, một nhà giáo rất nổi tiếng đời nhà Trần, nên được vua Vua Trần Minh Tông (1300-1357) mời Cụ làm Quốc Tử Giám Tư Nghiệp tương đương với chức Viện Phó Viện Đại Học Quốc Gia ngày nay. Cụ CVA được ghi tên trong lịch sử Việt Nam, được thờ trong Văn Miếu Quốc Gia và UNNESCO công nhận là một trong những danh nhân thế giới vì hiểu biết, đạo đức, tư cách, liêm khiết, cương trực, chống lại những kẻ hại dân hại nước. Một nhà giáo mẫu mực nên được vinh danh là Vạn Thế Sư.
1.98