KINH CẦU AN NGHE XONG HẾT BỆNH NGÀY 30/4 ÂM LỊCH NĂM CANH TÝ

KINH CẦU AN NGHE XONG HẾT BỆNH NGÀY 30/4 ÂM LỊCH NĂM CANH TÝ


Nghe kinh cầu an mỗi ngày nghiệp bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi.
Nghe kinh xong nguyện mẹ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT liên tục theo kinh mỗi ngày.
Bệnh tật sẽ tan biến, nghiệp chướng tiêu trừ, tai qua nạn khỏi.

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Nghe kinh cầu an mỗi ngày nghiệp bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi.
Nghe kinh xong nguyện mẹ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT liên tục theo kinh mỗi ngày.
Bệnh tật sẽ tan biến, nghiệp chướng tiêu trừ, tai qua nạn khỏi.
5.00