KIM VAN KIEU Le Musical version intégrale Toàn bản nhạc kichD’après le chef d’oeuvre de Nguyẽn Du
Adaptation Bùi Xuân Quang
texte Eric Morin Racine Bùi Xuân Quang
Musique Katharina Wittkovska
Musique traditionnelle du Vietnam
variété contemporaine Jazzy Dạ Lam / Mộng Trang
mise en scène : Christophe Thiry

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich