Kim Ngọc Mãn Đường 21/40( tiếng Việt); DV chính: Âu Dương Chấn Hoa, Trần Tùng Linh; TVB/1999Nếu các khán giả hải ngoại mong muốn xem thêm nhiều phim và chương trình TVB, hoặc biết thêm nhiều thông tin về diễn viênTVB , hãy tải ngay ứng dụng…

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Địa Điểm: https://akbarmontada.com/category/dia-diem