Kiến Tập Ngành Công Nghệ Thực Phẩm Khóa 4 Trường Đại Học Kiên Giang 2019Chuyến đi từ ngày 02/12 đến ngày 07/12/2019.

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/bong-da