Kiddie Shark Tập 7 | Nhóm Sếp Nhí Lớp 5 Gọi Vốn Cho Dự Án Rau Mầm Sạch Siêu Lợi NhuậnKiddie Shark là sân chơi cho các bạn nhỏ từ 7-14 tuổi, có ý tưởng, dự án hoặc sản phẩm cụ thể (gọi tắt là các Dự án khởi nghiệp) trình bày với…

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nông Nghiệp: https://akbarmontada.com/category/nong-nghiep