Kick off 2019 – Teambuilding“Muốn đi nhanh thì đi một mình
Muốn đi xa thì đi cùng nhau”
Tại CMS Edu chúng tôi tin rằng sức mạnh là đoàn kết, cũng như slogan “làm hết sức, chơi hết mình” cùng nhau chiến thắng mọi thử thách!

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Trò Chơi Tập Thể: https://akbarmontada.com/category/tro-choi-tap-the