Kịch: Xã trưởng mẹ Đốp (trích vở Quan âm Thị Kính – Sinh viên khoa Ngữ văn ĐHSPHN 2Tiết mục tham gia chương trình ngoại khóa Văn học dân gian của sinh viên Quảng Văn Hoàng và Thu Hà khoa Ngữ văn, trường ĐHSP Hà Nội 2.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich