Kịch Truyền Thanh Đam Mỹ Đồng Nhân Ngoại Truyện " Husky và bạch miêu sư tôn của hắn" – Toàn Nhất KỳChế tác tổ:
Tổng sách hoa: Trạm đồng nhân ” Husky và bạch miêu sư tôn của hắn.
Sách hoa: Vu Quy
Đồng nhân văn tác giả: Videogames
Đồng nhân văn tu cải: Sasasang
Biên kịch: vu quy
Đạo diễn: an an
Hậu kỳ: tử phi
Hải báo nguyên họa: 檷 sơn dã lộc
Hải báo đề tự: thủy lục
Hải báo mỹ công: tây cao
Điều mạn: Khốn Tô
Cast:
Báo mạc: Hữu Hi 【 dực chi thanh 】
Mặc Nhiên: Thương Đồng 【 dực chi thanh 】
Sở Vãn Ninh: Tạp Tu 【 tứ nguyệt nhất nhật công tác thất 】
Tiết Mông: Đảo Môi Tử Lặc 【 dữ thanh câu lai 】
Tiểu thương: Túc Thất Liệt 【 thủy ngạn linh âm 】
Chủ hôn : Ma Pháp Thị
Quần chúng: ma pháp thị, cư tân
Nữ tu, nữ đồng: úc vọng mộng thủy 【 địch địch phi hồng phối âm tổ 】
ED
《 Trần Nguyện 》
Nguyên khúc: 《 Tứ Quý Phú 》
Sách hoa: tử phi & nhập giang yến yến
Diễn xướng: lạc viêm Royin
Điền từ: tử phi
Hậu kỳ: anh đình lạc
Khúc hội: – hại cốc – & bất quá hoa đăng sấu
pv để đồ: tiểu thảo thanh thanh & tử phi
pv: tam xích
Đề tự: dĩ ngữ vi kính
Mỹ công: cửu tư

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich