Kịch thị mẩu hội trăm rằm tết trung thu của phân đoàn 2 xóm thôn

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich