Kịch – Thằng Bờm – Thiếu nhi Giáo Xứ Lường Xá – Trung Thu 2019

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich