KỊCH TÁO DƯỢC 2019 – TND part1Ngọc Hoàng: Việt Hoàng
Nam Tào: Trọng Hào
Bắc Đẩu: Anh Tuấn
Táo Tình Dược: Thuỳ Linh
Táo Tri Thức: Huyền Trang
Táo Đời Sống: Minh Thành
Thiên Lôi: Thành Duy
Bạn sinh viên: Hồng Nhung
Hỗ trợ: Khánh Ly, Nguyễn Hoài

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich