( kịch ) phần dự thi [ an toàn cho phu nữ và trẻ em.] Của xóm đồng mồng..thật hay và ý nghĩa »»»»»»»Các tiết mục dự thi tuyên truyền bảo vệ phu nữ và trẻ em…đúng và sát với thực tế và đời sống hiện nay..nếu các bạn thấy video này hay..đi qua…

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich