Kịch "Nỗi đau"VTC Now | Tác giả: Trần Đăng Tuấn
Đạo diễn: Tạ Tuấn Minh
Diễn viên: Minh Hải, Xuân Thông, Nguyệt Hằng, Lê Hoàng

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich