Kịch : Mẹ ơi ! Con sai rồi !TRUNG THU 2011 – GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU
VẦNG TRĂNG YÊU THƯƠNG
Kịch : Mẹ ơi ! Con sai rồi ! Khối Bao Đồng
quay phim : Gia Huy
Biên tập : Gustin

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich