Kịch "Lớp học mùa thu" | CTT9.2019 NK K42Đây là vở Kịch được các bạn Đội viên Đội CTXH nhóm Kịch tập và đem xuống cho bà con tỉnh Tiền Giang!

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich