Kịch: LÁ SẦU RIÊNG (Trích đoạn)Nghệ sĩ nhân dân Bảy Nam – NSUT Kim Cương – Tú Trinh – Diễm Kiều

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich