KỊCH: HỐI HẬNHuyện Chư Sê tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng lần thứ I năm 2019.
– Chào mừng kỷ niệm 38 năm ngày thành lập huyện Chư Sê (17/8/1981 – 17/8/2019), kỷ niệm 74 năm ngày Cách mạng tháng tám thành công và Quốc khánh Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2019).
– Thời gian: ngày 24/8/2019.
– Địa điểm: Hội trường 17/8 huyện Chư Sê.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich