Kịch : Học Sinh Là Thế – Chi Đoàn 12B1Kịch ” Học sinh là thế ” do chi Đoàn 12B1 thể hiện . Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20 – 11 – 2016 .

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich