Kịch : Giải Cứu Ông Trăng, Thắp Sáng Nguyện Ước. / nhóm hài Vân Dung. Vinhome imperia 2019.Chương trình được tổ chức tại vinhome imperia Hải Phòng, ngày 8.9.2019.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich