Kịch DCNT: Khi ban đội đi vắng. TG: Nguyễn Trung Phong do CLB-VNTT Xã Diễn Bình Diễn Châu Nghệ An.Trình diễn báo cáo chương trình hội thảo: “Các tác phẩm của nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong” tổ chức tại Nhà hát dân ca thành phố Vinh, Nghệ An.
Đêm 18/10/2019

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich