KỊCH ĐẤT LỞ – ĐẠO DIỄN TRẦN THỊ THỦY TIÊNAnh Tuấn – Ngọc Tạo – Lê Tây – Tuyết Nhung – Ngọc Tư – Hoàng Hoa và một số diễn viên lớp K19

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich