Kịch cùng Bolero – Tập 6: Hai sắc hoa Ti-gôn – Đạo diễn Ngọc Tưởng(Teaser)

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich