Kịch Cô Giáo Về Bản chào mừng ngày nhà giáo VN 20/11 ( bản Diễn )Kịch bản: Hiển Nhỏ
Đạo Diễn: Hiển Nhỏ + Hưng Pop
Âm Nhạc: NgỌc Anh
Dẫn Chuyện: Huệ Sẹo
Bố: Tao Là Tân
Mẹ: Hưng Pop
Con: Hiển Nhỏ
Cô Giáo: Phương Phương Cheg
Cán Bộ: Trung Xì
Học Sinh: Việt Dũng, Trương Tuyển, Duy Mạnh, Thịnh Cóc

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich