Kịch Cenderella – Lớp GDTH41Kịch Cenderella do lớp Giáo dục tiểu học 41 trình bày trong phần thi Tiếng Anh. Trường CĐSP Tây Ninh.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich