Kịch câm – Xuân MinhHội diễn Nghệ Thuật Quần chúng tỉnh Ninh Thuận-lần thứ IX năm 2012

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich