Kịch Bạch Tuyết và bảy chú lùn Mầm non Ngọn Nến Hồng LIPICAKịch Bạch Tuyết và bảy chú lùn Mầm non Ngọn Nến Hồng LIPICA
Vở kịch Bạch Tuyết và bảy chú lùn được xây dựng lại một cách hài hước và vui vẻ dưới sự biên đạo của các giáo viên và các bé tại Mầm non LIPICA.
Mầm non LIPICA

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich