Kỉ niệm 20 năm THPT Lê Quý Đôn/ Múa Cò Lả, Son remix, nhảy hiện đại #12B1K18LQĐ #BeOneForeverKỉ niệm 20 năm Trường Trung học Phổ Thông Lê Quý Đôn/ Huyện Trực Ninh/ Tỉnh Nam Định/
Thực hiện bởi chi đoàn 12B1
BE ONE K18 FOREVER

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua