Kịch nói : Lời thề thứ 9 – Lưu Quang VũKịch nói : Lời thề thứ 9 – Lưu Quang Vũ
Tham khảo các vở kịch của Lưu Quang Vũ tại:

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich