Kịch: kho tàng quỷ dử (phần 1)Phần thi kết thúc môn kỹ thuật dàn dựng của lớp quản lý văn hóa K23.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich