kịch chèo quan âm thị kính | phần2kịch chèo quan âm thị kính là vở chèo cổ được nhà viết kịch nói lên thời kì phong kiến xưa rất là hay với nội dung chính là thị…

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich