Khủng Long MARTIN MX1600, Đẩy BW K10 . Hàng Về Micro UGX12iii : 2tr200***Thắng Cao Audio***
28/580 Trường Chinh – Hà Nội
     0943.687.690 – 01657.159.662
– Website :
–  Youtube :
–  Facebook : thangcaoaudio
–  Fange : thangcaoaudio

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Công Nghệ: https://akbarmontada.com/category/cong-nghe