khôn như mày quê tao đầy///hài kịch Hoài Linh// tấn bo,///

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich