Khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật 5 : Vấn đáp Phật pháp – TT. Thích Nhật TừCác câu hỏi : Lịch sử Đức Phật – Hiến tạng và hiến xác – Giấc mơ và những dự tri – Tình yêu tuổi cập kê – Tình thương yêu của cha – Cấu trúc sinh học giới tính và ý nghĩa Bê, Tích trượng và Lọng – Pháp khí Phật cụ được Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 30-10-2016

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/bong-da