KHÓA TU MỘT NGÀY AN LẠC LẦN IIIkhóa tu một ngày an lạc tại chùa Từ Huệ, xã Lai Hưng do BTS GHPGVN Huyện Bàu Bàng tổ chức.

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/bong-da