Khóa Hư Lục Phần 20 – Niêm Tụng Kệ (Từ 21 đến 43) – HT Thích Thanh Từ thuyết giảng⏩ Đăng ký kênh ngay:
Khóa Hư Lục Phần 20 – Niêm Tụng Kệ (Từ 21 đến 43) – HT Thích Thanh Từ thuyết giảng
Những bài pháp thoại, pháp âm, thuyết pháp khác do Hòa Thượng Thiền Sư Thích Thanh Từ giảng
Đăng ký (Subscribe) kênh Phật Pháp Ứng Dụng để nhận những bài pháp thoại, pháp âm mới nhất:

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/bong-da