Khóa học Nghệ thuật ứng phó từ chối để chốt hợp đồngKhóa học Nghệ thuật ứng phó từ chối để chốt hợp đồng do Bạch Kim tổ chức để hỗ trợ thêm các kỹ năng trước những lời từ chối từ khách hàng, giúp khách hàng hiểu và nhận ra giá trị của Bảo hiểm nhân thọ đồng thời tư vấn được hợp đồng mệnh giá chính xác với các nhu cầu của khách hàng.
Chi tiết: www.baohiem.info – www.bachkim.com.vn

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/bong-da