Khóa học Microsoft PowerPoint 2010 – Cấp độ 1Sử dụng Microsoft PowerPoint 2010 là cách dễ nhất để xây dựng các bài trình bày hiệu quả. Nhiều công việc cần phải trình bày với đồng nghiệp, đối tác, và cộng đồng…về các vấn đề bạn muốn chia sẻ. Với PowerPoint có thể giúp bạn hoàn thành công việc một cách chuyên nghiệp, trực quan và hấp dẫn.

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/cong-nghe