Khóa học làm web với python django | Bài 7 select object từ database ra ngoài template viewMọi thắc mắc các bạn có thể liên hệ fb cá nhân:
Tham ra groups học cntt để thảo luận:
Khóa học làm web với python django |
Học django, học django python,
Học lập trình web django,
python web,
django framework tutorial,
django framework python,
django cơ bản,
python web cơ bản,
lập trình web với django python,
Hướng dẫn làm web bằng python,
web python, django, framework django
Đẩy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu ra ngoài view trong Django.

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/bong-da