Khó đoán được cách dùng người của thầy ParkVTC Now | Sự lựa chọn nhân sự của HLV Park dành cho đối thủ Indonesia sẽ rất khó để nhìn ra trong hoàn cảnh đội tuyển đang có chiều sâu về lực lượng.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Tài Chính, Ngân Hàng, Bảo Hiểm: https://akbarmontada.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem