Khiển trách phó giám đốc bệnh viện tổ chức cưới con trong dịch COVID-19 | Tin Tức 24h

Khiển trách phó giám đốc bệnh viện tổ chức cưới con trong dịch COVID-19 | Tin Tức 24h


Khiển trách phó giám đốc bệnh viện tổ chức cưới con trong dịch COVID-19 “Qua xác minh, không đủ cơ sở khẳng định tụ tập đông người tại gia đình…

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Xem Ngày Tốt Xấu – Xem Ngày Tốt Khai Trương, Cưới Hỏi, Xây Nhà
xem ngày cưới