Khám phá thảo nguyên Đồng Lâm đẹp như Mông Cổ Tại Lạng Sơn Đồng Lâm-Hữu Liên | Chú hổ travel

Khám phá thảo nguyên Đồng Lâm đẹp như Mông Cổ Tại Lạng Sơn Đồng Lâm-Hữu Liên | Chú hổ travel


Đồng Lâm 1 là địa điểm được ví như 1 thảo nguyên Mông cổ thu nhỏ tại Lạng sơn, Là 1 thung lũng rộng lớn kèm theo đó là con suổi chảy uốn quanh…

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Đồng Lâm 1 là địa điểm được ví như 1 thảo nguyên Mông cổ thu nhỏ tại Lạng sơn, Là 1 thung lũng rộng lớn kèm theo đó là con suổi chảy uốn quanh…