Khám phá cuộc sống "chốn bồng lai" hòn ngọc xanh Ba Bể | VTC Now

Khám phá cuộc sống "chốn bồng lai" hòn ngọc xanh Ba Bể | VTC Now


VTC Now | Nằm ở vị trí thuận lợi của viên ngọc xanh hồ Ba Bể, Bắc Kạn, Pác Ngòi được coi là chốn bồng lai. Đây là cũng nơi đầu tiên người nông…

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

VTC Now | Nằm ở vị trí thuận lợi của viên ngọc xanh hồ Ba Bể, Bắc Kạn, Pác Ngòi được coi là chốn bồng lai. Đây là cũng nơi đầu tiên người nông…