Khám phá Chùa Vạn Phật ở Campuchia | Truyền Hình An Viên

Khám phá Chùa Vạn Phật ở Campuchia | Truyền Hình An Viên


Khám phá Chùa Vạn Phật ở Campuchia | Truyền Hình An Viên.
Đây là kênh Youtube chính thức của Truyền Hình An Viên. Chủ đề nội dung: Phật giáo
+ Thuộc sở hữu của Giáo hội Phật Giáo Việt Nam
+ Địa chỉ: số 73 phố Quán Sứ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
+ Email: trungtamonline@vtvcab.vn
+ Điện thoại: 0923795557
————————————————————–
► Copyright © 2015 BH Media Corp.

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Khám phá Chùa Vạn Phật ở Campuchia | Truyền Hình An Viên.
Đây là kênh Youtube chính thức của Truyền Hình An Viên. Chủ đề nội dung: Phật giáo
+ Thuộc sở hữu của Giáo hội Phật Giáo Việt Nam
+ Địa chỉ: số 73 phố Quán Sứ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
+ Email: trungtamonline@vtvcab.vn
+ Điện thoại: 0923795557
————————————————————–
► Copyright © 2015 BH Media Corp.
5.00