Khai Thị Tu Học Tết Âm Lịch Năm 2020 – Tịnh Nghiệp Tam Phước

Khai Thị Tu Học Tết Âm Lịch Năm 2020 – Tịnh Nghiệp Tam Phước


Sửa Xưa, Tu Nay, Rửa Tâm, Đổi Hạnh
Khai Thị Tết Âm Lịch Năm Mới 2020
Chủ Giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không
Ngày 24/01/2020
Tại Viện Hán Học Malaysia
AMTB: 32-352-0001
Cẩn dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ.

Tải mp3:

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Sửa Xưa, Tu Nay, Rửa Tâm, Đổi Hạnh
Khai Thị Tết Âm Lịch Năm Mới 2020
Chủ Giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không
Ngày 24/01/2020
Tại Viện Hán Học Malaysia
AMTB: 32-352-0001
Cẩn dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ.

Tải mp3:

nan