Kéo cá miền tây cả xóm cùng kéo cá rất vui | Fishing VN

Kéo cá miền tây cả xóm cùng kéo cá rất vui | Fishing VN


Chào các bạn, hôm nay Tuấn gởi đến mọi người một trong những cách bắt cá tương đối hiệu quả mà lại rất vui đó là kéo cá. Dùng một tấm lưới lớn bao từ đáy sau đó kéo dồn lại, mỗi lần kéo lên cá vô số kể nha mọi người. Đây là một cái ao tự nhiên, người dân thả cá để tự sinh sôi. Có các loại cá như: cá điêu hồng, cá rô phi, cá trắm cỏ, cá mè vinh, cá dảnh,…

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Chào các bạn, hôm nay Tuấn gởi đến mọi người một trong những cách bắt cá tương đối hiệu quả mà lại rất vui đó là kéo cá. Dùng một tấm lưới lớn bao từ đáy sau đó kéo dồn lại, mỗi lần kéo lên cá vô số kể nha mọi người. Đây là một cái ao tự nhiên, người dân thả cá để tự sinh sôi. Có các loại cá như: cá điêu hồng, cá rô phi, cá trắm cỏ, cá mè vinh, cá dảnh,…
4.63